KISI-KISI PAS Gasal TP.2020/2021

Berikut Kisi -Kisi PAS Gasal TP.2020/2021

Mapel PRAKARYA

 1. Kisi-Kisi PAS Gasal TP.2020/2021 PRAKARYA kelas 7
 2. Kisi-Kisi PAS Gasal TP.2020/2021 PRAKARYA kelas 8
 3. Kisi-Kisi PAS Gasal TP.2020/2021 PRAKARYA kelas 9

Mapel B.INGGRIS

 1. Kisi-Kisi PAS Gasal TP.2020/2021 B.INGGRIS kelas 7
 2. Kisi-Kisi PAS Gasal TP.2020/2021 B.INGGRIS kelas 8
 3. Kisi-Kisi PAS Gasal TP.2020/2021 B.INGGRIS kelas 9

Mapel Pend. Agama Islam dan BP

 1. Kisi-Kisi PAS Gasal TP.2020/2021 Pend. Agama Islam dan BP kelas 7 ( paket 1 / paket 2)
 2. Kisi-Kisi PAS Gasal TP.2020/2021 Pend. Agama Islam dan BP kelas 8 ( paket 1 / paket 2)
 3. Kisi-Kisi PAS Gasal TP.2020/2021 Pend. Agama Islam dan BP kelas 9 ( paket 1 / paket 2)

Mapel PPKn

 1. Kisi-Kisi PAS Gasal TP.2020/2021 PPKn kelas 7
 2. Kisi-Kisi PAS Gasal TP.2020/2021 PPKn kelas 8
 3. Kisi-Kisi PAS Gasal TP.2020/2021 PPKn kelas 9

Mapel IPS

 1. Kisi-Kisi PAS Gasal TP.2020/2021 IPS kelas 7
 2. Kisi-Kisi PAS Gasal TP.2020/2021 IPS kelas 8
 3. Kisi-Kisi PAS Gasal TP.2020/2021 IPS kelas 9

Mapel SB

 1. Kisi-Kisi PAS Gasal TP.2020/2021 SB kelas 7
 2. Kisi-Kisi PAS Gasal TP.2020/2021 SB kelas 8
 3. Kisi-Kisi PAS Gasal TP.2020/2021 SB kelas 9

Mapel Matematika

 1. Kisi-Kisi PAS Gasal TP.2020/2021 Matematika kelas 7
 2. Kisi-Kisi PAS Gasal TP.2020/2021 Matematika kelas 8
 3. Kisi-Kisi PAS Gasal TP.2020/2021 Matematika kelas 9

Mapel

 1. Kisi-Kisi PAS Gasal TP.2020/2021  kelas 7
 2. Kisi-Kisi PAS Gasal TP.2020/2021  kelas 8
 3. Kisi-Kisi PAS Gasal TP.2020/2021  kelas 9

Tinggalkan komentar